PROFESSIONELE ZORG VANUIT DE INTERCULTURELE BENADERING

Re-Care heeft een netwerk dat bestaat uit partijen met (kennis van) verschillende culturen en religies en midden in de Nederlandse multiculturele samenleving staat. Samen leven is samen functioneren.

Maak kennis


Ujamaa

Medewerkers van Re-Care zijn deskundig op het gebied van netwerkanalyse en netwerkopbouw. Veel cliënten hebben, of krijgen, te maken met slepende problemen. Misschien u ook wel. Om ingesleten patronen te doorbreken is meer nodig dan een sociale vaardigheidstraining of psychotherapie. 

In de praktijk blijkt keer op keer dat mensen veel meer aannemen van sleutelfiguren in hun omgeving, dan van een begeleider. Om uw doelen te realiseren is steun vanuit het sociale netwerk essentieel. Ujamaa staat voor eenheid en samenwerking, het gevoel van saamhorigheid en solidariteit. De methodiek heeft tevens de betekenis gekregen van zaken die gemeenschappelijk opgelost moeten worden en waarvoor men de krachten bundelt.

Onze doelgroep

Wij ondersteunen Nederlanders met een migratieachtergrond, nieuwkomers, vluchtelingen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Onze cliënten variëren niet alleen in achtergrond, maar ook in leeftijd en hulpvraag. Re-Care is gespecialiseerd in het ondersteunen van de processen rondom gezinshereniging en scheidingsprocessen. Bekijk hier onze werkwijze.

Cliënten van Re-Care hebben vaak te maken met forensische, psychiatrische en psychosociale problemen in de thuissituatie. Ons team is gespecialiseerd in het ondersteunen van gezinnen met meervoudige problematiek op het gebied van opvoeding, huisvesting, relaties & familie, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktische uitdagingen en dagbesteding. 
 
Wij bieden diverse trainingen aan over de interculturele benadering, aan iedereen die cultuursensitief wil werken. Meer verdieping krijg je in de training over de Ujamaa-methodiek.

Wat doen wij?

Re-Care biedt zowel individuele- als gezinsbegeleiding, diagnostiek, behandeling en verblijf. Daarnaast bieden we opvoedondersteuning aan migranten en vluchtelingen, die nog niet zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. 

Re-Care heeft een netwerk dat bestaat uit partijen met (kennis van) verschillende culturen en religies en midden in de Nederlandse multiculturele samenleving staat. Samen leven is samen functioneren. Ons team heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de invulling van het woord samenleving. Door culturele diversiteit centraal te stellen zullen krachten gebundeld worden. 


Als je tegen een persoon in een taal spreekt
die hij begrijpt, dan komt dit aan in zijn hoofd.
Als je tegen een persoon praat in zijn moedertaal,
dan komt dit aan in zijn hart.

– Nelson Mandela (1918–2013)